Elektronický informačný systémE-learning pre BOZP a OPP

Udržiavajte svoje podnikanie v bezpečí pred hrozbou požiarov. Pomôžeme vám.

Bezpečnosť pri práci je povinnosťou každého zamestnávateľa.

Dokumentácia k spracovaniu odpadov a poradenská činnosť.

Sledovať zdravie zamestnancov je úlohou každého zamestnávateľa.

Bezpečnostný projekt či smernice - vypracovanie, audit a implementácia.

Kontrolujete a revidujete pravidelne každé technické zariadenie vo firme?

Moderná forma vzdelávania znamená najmä úsporu času a väčšiu efektivitu.

Našim klientom ponúkame elektronický systém na kontrolu vlastnej firmy.

EVIL, s.r.o. je Váš spoľahlivý partner od roku 1998.

Od začiatku vzniku našej spoločnosti sme zrealizovali stovky školení, pripravili množstvo smerníc, projektov a zložitých bezpečnostných riešení. Od nášho vzniku sme prešli vývojom, ktorý z nás na trhu urobil stabilných hráčov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.

Ako jediný ponúkame klientom unikátny informačný systém, v ktorom je možné reálne vidieť situáciu z oblasti BOZP, OPP a iných povinností, ktoré sú povinné spoločnosti dodržiavať. 

Sme tu preto, aby sme Vám pomohli naplniť firemné ciele bez pracovných úrazov alebo sankcií.

Pomáhame Vám rásť bezpečne.

Spoločnosť EVIL, s.r.o. so sídlom v Košiciach vznikla v roku 1998 za účelom poskytovania služieb na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Pribúdajúcimi pracovnými rokmi spoločnosť začala rozširovať ponuku svojich služieb o služby pracovno-zdravotnej služby, revízií hasiacich prístrojov a technických zariadení, predaja prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov, ochrany osobných údajov a pracovno-právneho poradenstva.

Na základe dlhoročných skúseností spoločnosť EVIL, s.r.o. vyvinula internetový vzdelávací systém (e-learning) a informačný systém pre správu prevádzok z oblasti BOZP, OPP a hygienických požiadaviek.

Spoločnosť si svojimi službami a ich kvalitou získala počas svojej dlhoročnej činnosti veľa zákazníkov, o čom svedčí jej dlhoročné pôsobenie na Slovensku.

Našou úlohou je:

  • Zabezpečovanie činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
  • Zabezpečovanie činností v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)
  • Zabezpečovanie činností na úseku životného prostredia (ŽP)
  • Zabezpečovanie činností na úseku pracovnej zdravotnej služby (PZS)
  • Zabezpečovanie kontrol a revízií hasiacich prístrojov a hydrantov
  • Zabezpečovanie revízií technických zariadení
  • Zabezpečovanie činností na úseku ochrany osobných údajov
  • Zabezpečovanie činností na úseku pracovno-právneho poradenstva

Všetky tieto činnosti spoločnosť EVIL, s.r.o., vykonáva odborne kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí neustále sledujú zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov tak, aby bola zabezpečená funkčnosť systému ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostriedia a pracovnej zdravotnej služby.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami