Návod na prácu

Návod na prácu – Prihlásenie organizácie


E-learning umožňuje rýchle a efektívne vzdelávanie zamestnancov priamo na pracovisku. V časti ,,Prihlásenie organizácie” sa zaregistrujte. Vyplňte požadované údaje. Ak Vaša registrácia prebehla úspešne, pokračujte na objednanie školení. Následne Vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje kódy pre účastníkov školenia a Zálohovú faktúru. Jeden kód slúži na prihlásenie jedného zamestnanca na absolvovanie jedného školenia.

Informáciu o úspešnom absolvovaní školení jednotlivých zamestnancov obdržíte e-mailom.


Návod na prácu – Vstup do školenia ( priebeh školenia )


 1. V časti ,,E-learning” kliknite na kolónku Vstup do školenia. Následne vyplňte požadované údaje (Heslo – prístupový kód, ktorý ste obdržali od zamestnávateľa).
 2. Po úspešnom prihlásení sa do školenia, je potrebné vyplniť Vaše identifikačné údaje a vybrať si školenie, ktoré zodpovedá typu Vašej profesie.
 3. Následne môžete začať študovať vybrané témy, ktoré sa Vám zobrazia po ľavej strane. Témy na seba chronologicky nadväzujú a je potrebné ich študovať v určenom poradí. Témy nie je možné preskočiť.
 4. Prvou témou je vždy ,,Všeobecná téma”. Je potrebne na ňu kliknúť, aby sa Vám zobrazili jednotlivé snímky. Prechádzať nimi je možné preklikávaním na šípky – nasledujúca alebo predchádzajúca.
 5. Dĺžka trvania Všeobecnej témy je 40 minút. Po uplynutí určeného času sa Vám zobrazí kolónka Priebežný test. Kliknite na ňu a odpovedzte na otázku, ktorú Vám ponúkol priebežný test. Trvanie školenia je individuálne podľa potreby zamestnanca, určená je len minimálna dĺžka trvania štúdia jednej témy. Úspešné absolvovanie priebežného testu je podmienkou pre pokračovanie v štúdiu.
 6. Po naštudovaní Všeobecnej témy a absolvovania Priebežného testu prejdite na ďalšie témy, ktoré je taktiež potrebné naštudovať a následne absolvovať priebežne testy. Počet tém závisí od typu profesie vybraného školenia. Opäť je trvanie školenia individuálne podľa potreby zamestnanca, určená je len minimálna dĺžka trvania štúdia jednej témy.
 7. Každý zamestnanec má počas štúdia neustále možnosť kontaktovať školiteľa telefonicky, alebo odoslaním svojej otázky on-line prostredníctvom formulára v časti "Kontaktujte školiteľa".
 8. Ako pomôcka a podporný študijný nástroj sú neustále k dispozícii zákony, nariadenia a vyhlášky, ktorých sa štúdium týka a zamestnanec ich môže kedykoľvek študovať. Všetky sú dostupné v časti "Legislatíva a normy".
 9. Po úspešnom absolvovaní všetkých tém školenia, môže zamestnanec pristúpiť k záverečnému testu. Pre úspešné absolvovanie školenia je potrebné zodpovedať 75% otázok správne.
 10. Úspešné absolvovanie záverečného testu predstavuje ukončenie školenia.
 11. Po ukončení je potrebné záverečný test vytlačiť, podpísať a odovzdať zamestnávateľovi. Informáciu  o úspešnom absolvovaní školení jednotlivých zamestnancov obdrží zamestnávateľ e-mailom.
 12. Záznam zo školenia, potvrdený spoločnosťou EVIL, s.r.o. bude doručený zamestnávateľovi.


Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami