Elektronický informačný systém

Elektronický informačný systém je určený k podpore pri zabezpečovaní úloh spojených s činnosťou BOZP a OPP určené vedeniu spoločnosti. Jednotlivé sekcie obsahujú prehľad doterajších školení, prehľad uskutočnených a nasledujúcich revízií technických zariadení, interných predpisov a mnoho ďalších informácii potrebných pre všetkých, ktorých sa problematika BOZP a OPP v spoločnosti týka.

Elektronický informačný systém Vás upozorní kedy a akú úlohu treba vykonať v rámci BOZP, OPP a hygienických predpisov napr. termín vykonania revízie zariadenia alebo termín vykonania školenia zamestnanca.


Užívateľ elektronického informačného systému má možnosť odbornej konzultácie prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky s pracovníkmi spoločnosti EVIL, s.r.o.
Všetkým užívateľom elektronického informačného systému sú pravidelne zasielané upozornenia na nové príspevky a informácie týkajúce sa oblasti BOZP a OPP.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami