Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EVIL, s.r.o. zabezpečuje pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi, vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov a odborné konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679.

 

Podrobné informácie o vypracovaní dokumentácie ochrany osobných údajov pre Vašu spoločnosť Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Cena za vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov alebo za odborné konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov je dojednávaná individuálne.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami