Školenie

Školenia, ktoré môžete prostredníctvom e-learningu absolvovať sú tvorené témami, ku ktorým sú dostupné študijné materiály. Každá z tém je ukončená Priebežným testom. Prechod na nasledujúcu tému je možné len po jeho úspešnom absolvovaní. Ukončenie celého kurzu je podmienené úspešným absolvovaním Záverečného testu.

Ak Vám bude čokoľvek nejasné, alebo budete potrebovať radu, môžete kedykoľvek počas školenia kontaktovať svojho školiteľa zaslaním otázky v časti "Kontaktujte školiteľa".

Pred začatím školenia si poriadne prečítajte NÁVOD PRE PRÁCU kde sú uvedené podrobné informácie o školení, podmienkach úspešného absolvovania, záverečnom teste a pod.


Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami