E-learning pre BOZP a OPP

Spoločnosť EVIL, s.r.o. na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonáva školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov s overením ich znalostí prostredníctvom internetu ( e-learning ).


Školenie BOZP a OPP prostredníctvom e-learningu je možné absolvovať rýchlo, kedykoľvek a kdekoľvek. Online školenie absolvované spoločnosťou EVIL, s.r.o. je časovo úsporné a plne odpovedajúce legislatíve, z dôvodu zamerania školení na konkrétne činnosti a profesie.

Školenia, ktoré môžete prostredníctvom e-learningu absolvovať sú tvorené témami, ku ktorým sú dostupné študijné materiály. Každá z tém je ukončená Priebežným testom. Prechod na nasledujúcu tému je možné len po jeho úspešnom absolvovaní. Ukončenie celého kurzu je podmienené úspešným absolvovaním Záverečného testu, po ktorom sa automaticky vygenerujú potvrdenia o úspešnom absolvovaní školenia. Ak Vám bude čokoľvek nejasné, alebo budete potrebovať radu, môžete kedykoľvek počas školenia kontaktovať administrátora pre školenie zaslaním otázky v časti „Kontaktujte školiteľa“.
Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. Ostatné informácie ohľadne školenia BOZP a OPP Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. 

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami