Revízie technických zariadení

Spoločnosť EVIL, s.r.o. ako súčasť komplexnosti služieb zabezpečuje revízie a odborné kontroly nasledujúcich technických zariadení:
  • technické zariadenia elektrické,
  • technické zariadenia plynové,
  • technické zariadenia tlakové,
  • technické zariadenia zdvíhacie,
  • technické zariadenia požiarne.

Všetky revízie a kontroly sú zabezpečované odborne kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Informácie o revíziach a kontrolách technických zariadení Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Cena za vykonanie revízie a kontroly technického zariadenia sa dojednáva individuálne.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami