Legislatíva

V tejto časti sú k nahliadnutiu a stiahnutiu jednotlivé normy, zákony, výhlášky a nariadenia, ktoré upravujú oblasť Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Požiarnej ochrany.

 

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami